ขอรหัสผ่านชั่วคราว (OTP)

ลูกค้าที่ไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่ายทรูมูฟ(4G/3G/EDGE/GPRS) กรุณาขอรหัสผ่านชั่วคราว(OTP)ก่อนใช้บริการ

(สำหรับลูกค้า iPad ให้เชื่อมต่อเครื่อข่าย 4G/3G/EDGE/GPRS ก่อนแล้วเข้าใช้บริการใหม่อีกครั้ง)

ย้อนกลับ   ขอรหัสผ่านชั่วคราว (OTP)